🌸 Spomladanski LELOSI navdih: NAKUPUJ ZDAJ 🌸 Zadnji kosi, zadnje cene: Razišči 👀 - 35 % na drugi kos. Uporabi kodo: LELOSI35 Opravi nakup v vrednosti več kot 100 evrov, mi pa bomo v tvoj paket dodali 🎁darilo - brisačo LELOSI!🎁

Pravila nagradne igre »LELOSI x Okrogli trebuščki«, 4. 3. 20241. člen: Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre “LELOSI x Okrogli trebuščki« je UVECTO d.o.o., Kovinarska cesta 4, 1241 Kamnik, ki nagradno igro na Facebook profilu LELOSI objavlja v promocijske namene.

2. člen: Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja 4. 3. 2024 do 8. 3. 2024. Žrebanje za nagrado bo potekalo dne 11. 3. 2024 ob 10. uri v prostorih podjetja na Kovinarski cesti 4, 1241 Kamnik.

3. člen: Predmet nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki bodo v času trajanja nagradne igre, tj. od 4. 3. 2024 do 8. 3. 2024, v komentar objave LELOSI x Okrogli trebuščki objavili emotikon nosečniškega trebuščka. Med vsemi sodelujočimi v času trajanja nagradne igre bo izžrebanih 10 nagrajencev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje sodelovanja.

Nagradni sklad: 10 vstopnic za spletni dogodek Okrogli trebuščki, ki bo 14. 3. 2024


4. člen: Pogoji sodelovanja v nagradni igri

Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p.-ji v nagradni igri ne morejo sodelovati. Udeleženec nagradne igre je lahko vsaka fizična oseba, ki od 4. do 8. 3. 2024 v komentar Facebook objave LELOSI x Okrogli trebuščki prilepi emotikon nosečniškega trebuščka. Posameznik v nagradni igri lahko sodeluje le enkrat. V primeru zlorab ali poskusa zlorab nagradne igre ima organizator nagradne igre možnost takšnega udeleženca izključiti iz sodelovanja v nagradni igri. Navedeno ne izključuje morebitne civilnopravne ali kazenskopravne odgovornosti udeleženca zaradi zlorabe oziroma poskusa zlorabe. Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro, sprejema pravila nagradne igre in se z njimi strinja.

5. člen: Časovna opredelitev poteka nagradne igre in vrednost nagrad

Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. Izid žrebanja je dokončen, pritožbe niso možne. Nagrade ni možno zamenjati za denar. Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni preko e-naslova ali telefonske številke, ki ju bodo podali v nagradni igri. Za prevzem nagrade mora nagrajenec organizatorju sporočiti svoje ime, priimek, naslov in davčno številko. Nagrajencem bodo nagrade poslane po pošti. Organizator se zaveže, da bo izvedel vse zakonsko določene davčne postopke.

6. člen: Komisija nagradnega žrebanja

Žrebanje nagrajencev bo potekalo v ponedeljek, 11. 3. 2024, ob 10. uri v prostorih podjetja na Kovinarski ulici 4 v Kamniku ob prisotnosti komisije, ki so sestavljajo zaposleni podjetja UVECTO d.o.o. Po žrebanju se naredi zapisnik o nagrajencih.

7. člen: Zasebnost in varstvo podatkov

Pogoj za udeležbo v nagradni igri je soglašanje s Pravili nagradne igre »LELOSI x Okrogli trebuščki« (v nadaljevanju: nagradna igra), ki so objavljena na www.lelosi.si, kot tudi zagotovitev vseh v nadaljevanju navedenih osebnih podatkov ter privolitev v obdelavo osebnih podatkov za namene, navedene v nadaljevanju. Podjetje UVECTO d.o.o. (v nadaljevanju: organizator) organizira nagradno igro in v ta namen kot upravljavec vodi zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: GDPR). Kontaktni podatki organizatorja so: UVECTO d.o.o., Kovinarska cesta 4, 1241 Kamnik, e-pošta info@lelosi.si. Organizator obdeluje naslednje osebne podatke posameznika: ime in priimek, elektronska pošta, telefonska številka, podpis. V primeru izbire posameznika za nagrajenca obdeluje organizator še sledeče osebne podatke: naslov in davčna številka. Organizator obdeluje osebne podatke vseh posameznikov, ki so udeleženci nagradne igre, za sledeče namene: izvajanje nagradne igre (vključno s kontaktiranjem), marketinško obveščanje v rednih časovnih presledkih (ime in priimek, elektronska pošta, telefonska številka). Organizator obdeluje osebne podatke posameznika, izbranega za nagrajenca, še dodatno za sledeče namene: izdaja nagrade in obračun akontacije dohodnine. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je osebna privolitev na podlagi (a) točke prvega odstavka 6. člena GDPR, ki jo posameznik poda z izrecno označitvijo na letaku nagradne igre, da soglaša s pogoji obdelave osebnih podatkov, ter izpolnjevanje zakonskih obveznosti organizatorja na podlagi (c) točke prvega odstavka 6. člena GDPR (obdelava osebnih podatkov posameznika, ki je izbran za nagrajenca, za davčne namene). Uporabniki osebnih podatkov pri organizatorju so zaposleni v oddelku marketinga. Osebni podatki se ne posredujejo tretjim osebam in se hranijo do preklica privolitve posameznika (v primeru preklica privolitve posameznik ni več upravičen sodelovati v nagradni igri in zahtevati podelitve nagrade) oz. do časa, ko osebni podatki ne bodo več služili svojemu namenu. Osebni podatki posameznika, izbranega za nagrajenca, se hranijo 6 let od zaključka nagradne igre oz. skladno z zakonsko določenimi roki hrambe. V času obdelave podatkov ima udeleženec pravico do dostopa, popravka, omejitve obdelave ali izbrisa vseh ali posameznih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi, in sicer pisno z zahtevo, posredovano na naslov organizatorja. Posameznik ima pravico do ugovora, do prenosljivosti podatkov in do vložitve prijave pri Informacijskem pooblaščencu. Posameznik lahko privolitev v obdelavo osebnih podatkov kadar koli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Preklic privolitve posameznik posreduje na naslov organizatorja.

8. člen: Ostale odločbe

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju UVECTO d.o.o. in njihovi ožji družinski člani ter druge fizične ali pravne osebe, ki kakor koli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, mora nagrajenca pri prevzemu nagrade zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

9. člen: Pravila

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prireditvijo in izdajo nagrade, ter udeležence, ki z izpolnitvijo podatkov priznavajo ta pravila in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletni strani www.lelosi.si. Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna izključno komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila lahko imenuje in pooblasti odvetnika.

10. člen: Reševanje sporov

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi s potekom nagradne igre, je pristojno sodišče v Ljubljani.

11. člen: Veljavnost pravil

Pravila pričnejo veljati na prvi dan nagradne igre »LELOSI x Okrogli trebuščki«, 4. 3. 2024, ko se objavijo na spletni strani www.lelosi.si.

UVECTO d.o.o.
Matej Slapnik
direktor UVECTO d.o.o.