Poletni val popustov: pripravi se na poletje ☀️ - 25 % na drugi kos. Uporabi kodo: LELOSI25 Opravi nakup v vrednosti več kot 100 evrov, mi pa bomo v tvoj paket dodali 🎁darilo - trak za telefon LELOSI!🎁

Pravila nagradne igre na prireditvi Goni Pony 2024, 1. 6. 2024

Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je UVECTO d. o. o., Kovinarska cesta 4, Kamnik (v nadaljevanju: Organizator).

Pogoji sodelovanja, potek in pravila nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki so starejši od 18 let.

Nagradna igra bo potekala 1. 6. 2024 v Kranjski Gori v okviru prireditve Goni Pony. Udeleženec nagradne igre vstopi v nagradno igro tako, da sledi Instagram profilu @lelosi.si in na priložen pristopni obrazec vpiše ime, priimek in e-naslov. Ob izpolnitvi pristopnega obrazca mora udeleženec predstavniku organizatorja pokazati, da je sledil Instagram profilu @lelosi.si. Nagradna igra je namenjena samo fizičnim osebam, samostojni podjetniki ne morejo sodelovati.

Posameznik lahko sodeluje v nagradni igri le enkrat. V primeru zlorab ali poskusa zlorab nagradne igre ima organizator nagradne igre možnost takšnega udeleženca izključiti iz sodelovanja v nagradni igri. Navedeno ne izključuje morebitne civilnopravne ali kazenskopravne odgovornosti udeleženca zaradi zlorabe oziroma poskusa zlorabe. Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro, sprejema pravila nagradne igre in se z njimi strinja.

V žreb za nagrado bo vključen udeleženec, ki uspešno zaključi minutni izziv na trenažerju Pony, kjer bo moral loviti ravnotežje, medtem ko se na zaslonu odšteva čas. Žreb bo potekal naključno na dan prireditve. Med vsemi sodelujočimi v času trajanja nagradne igre bo izbranih 10 nagrajencev, ki bodo naključno izbrani med zmagovalci minutnega izziva na trenažerju Pony. Žreb bo potekal pod nadzorom predstavnika organizatorja, tako da bo iz vseh pristopnih obrazcev organizator prireditve Goni Pony 2024 naključno izbral nagrajenca in ga razglasil ter mu povedal, kateri artikel iz nagradnega sklada mu pripada.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju UVECTO d.o.o. in njihovi ožji družinski člani ter druge fizične ali pravne osebe, ki kakor koli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Nepopolni nerazumljivi pristopni obrazci se bodo šteli za neveljavne. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. Izid žrebanja je dokončen, pritožbe niso možne. Nagrade ni možno zamenjati za denar.

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prireditvijo in izdajo nagrade, ter udeležence, ki z izpolnitvijo podatkov priznavajo ta pravila in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletni strani www.lelosi.si.


Nagrade

Nagradni sklad obsega naslednje artikle: WindSUP Tramontana, sup Sea monster, ležalnik, vadbeno podlogo Namaste, brisačo Grenada, darilno kartico za 20,00 EUR, komplet brisač Cassiopea, sončna očala Riviera ter kapi s šiltom Tenerife in Tramontana.

Nagrajenec prevzame nagrado na prireditvi na stojnici organizatorja. Ob prevzemu nagrade je nagrajenec dolžan organizatorju sporočiti svoje ime, priimek, naslov bivališča in davčno številko.


Varovanje osebnih podatkov

Organizator nagradne igre je upravljavec osebnih podatkov. Kontaktni podatki organizatorja so: Uvecto d. o. o., Kovinarska cesta 4, Kamnik, e – pošta: info@lelosi.si.

S posredovanjem zahtevanih osebnih podatkov udeleženec izrecno privoli, da organizator obdeluje osebne podatke posameznega udeleženca: ime, priimek in elektronska pošta. Zaradi izbire nagrajenca obdeluje posameznik še sledeče osebne podatke: naslov bivališča in davčna številka. Posredovanje osebnih podatkov je pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Če posameznik osebnih podatkov ne bo posredoval, mu je onemogočeno sodelovanje v nagradni igri, saj na drugačen način ni mogoče izbrati nagrajencev. Organizator obdeluje osebne podatke zaradi same izvedbe nagradne igre, obveščanja nagrajencev o rezultatu žrebanja in podelitvi nagrad. V primeru izbire zmagovalca organizator obdeluje osebne podatke zaradi izdaje nagrade in obračuna akontacije dohodnine.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je osebna privolitev posameznika na podlagi točke (a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: GDPR), ki jo poda tako, da izpolni priložen pristopni obrazec. Pravno podlago predstavlja tudi točka (c) 6. člena GDPR (obdelava osebnih podatkov posameznika, ki je izbran za nagrajenca, zaradi obračuna akontacije dohodnine).

Organizator osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam. Uporabniki osebnih podatkov pri organizatorju so zaposleni v oddelku marketinga. Osebni podatki udeležencev se hranijo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani (izvedba nagradne igre in podelitev nagrad), vendar največ za obdobje 8 dni od zaključka nagradne igre. Osebni podatki nagrajencev se obdelujejo in hranijo, kolikor narekujejo določbe davčne zakonodaje.

V času obdelave osebnih podatkov ima udeleženec pravico do dostopa, popravka, omejitve obdelave ali izbrisa vseh ali posameznih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi, in sicer pisno z zahtevo, posredovano na naslov organizatorja. Posameznik ima pravico do ugovora, do prenosljivosti podatkov in do vložitve prijave pri Informacijskem pooblaščencu. Posameznik lahko privolitev v obdelavo osebnih podatkov kadar koli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Preklic privolitve posameznik posreduje prek e-pošte organizatorju. Če udeleženec pred zaključkom nagradne igre zahteva izbris ali prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri.

Posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo, svoje pravice izvajajo tako, da na upravljavca prek e-naslova info@lelosi.si naslovijo ustrezno zahtevo.

V zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov lahko sodelujoči vloži pritožbo na elektronski naslov info@lelosi.si ali po pošti na naslov Uvecto d. o. o., Kovinarska cesta 4, Kamnik. Obenem ima posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, pravico, da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov nasprotuje veljavni zakonodaji.


Končne določbe

Pravila pričnejo veljati na dan izvedbe nagradne igre, 1. 6. 2024.

Za vse spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.UVECTO d.o.o.